top of page

HRANICE NEJSOU,

                 HRANICE SE DĚJÍ

Rozhovor může být léčivý, pokud...
 ... probíhá v atmosféře vzájmené úcty a respektu
                 ... se zaměřuje na silné stránky lidí a kladné aspekty situací
                                  ... vede k nalezení řešení nebo nového pohledu na věc
                                             ... promlouvá srdce k srdci, celá bytost k celé bytosti 
                                                 

AKTUALITY

Od října 2017 se společně s Bc. Petrou Bradovou

věnujeme vedení léčivých rozhovorů v naší nové útulné pracovně v centru města.

Vedle individuálních sezení nabízíme také párovou a rodinnou terapii.

bottom of page